Cookie

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи та підвищення ефективності сайту. Продовжуючи використовувати цей сайт, ви погоджуєтесь з використання файлів cookie.

Публічна оферта

Надана нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) сервісу MASTER-SERVER.COM (далі іменованого «Виконавець») будь-якій фізичній або юридичній особі (далі «Замовник») укласти Договір на абонентське обслуговування та містить усі важливі умови надання послуг.

Зазначена пропозиція є публічним Договором приєднання. Умови оферти є однаковими для всіх споживачів і не можуть бути змінені другою Стороною Договору.

Дана пропозиція є публічною офертою, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) якої вважається реєстрація Замовника в обліковій системі на веб-сервері Виконавця за адресою https://shop.master-server.pro/billpanel/billing.php?do=order&type=partner.

Терміни та визначення

Сервер — програмно-апаратна обчислювальна система, яка виконує сервісні функції за запитом клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

VPS — послуга, в рамках якої користувачеві надається так званий Віртуальний приватний сервер, який є копією гостьової операційної системи (далі — ОС), відокремленої на рівні ядра основної ОС. На одному фізичному сервері може бути запущено безліч віртуальних серверів. Крім деяких очевидних обмежень, кожен віртуальний сервер надає повний контроль для управління гостьовою операційною системою, використовується для розміщення веб-сайтів, різноманітних програм та для інших цілей, де необхідна тонка настройка, запуск поштових служб, тощо.

Трафік — загальний обсяг даних (файли, пошта тощо), який проходить через сервер протягом певного часу.

Хостинг — послуга надання дискового простору та фізичного розміщення даних на сервері, який знаходиться в мережі Інтернет.

CPU (процесор) — потужність процесора, яка гарантується Виконавцем під час надання Замовнику послуги згідно обраного тарифного плану.

Тарифний план (тариф) — сукупність цінових пропозицій Виконавця, яка передбачає можливість замовлення послуг Виконавця та доступна для ознайомлення будь-якому користувачу мережі Інтернет. На сайті Виконавця розміщена остання версія переліку тарифних планів Виконавця.

RAM — оперативна пам'ять сервера, об'єм якої надається згідно обраного Замовником тарифного плану.

Проксі-сервер — сервер і/або програмне забезпечення, яке виступає в якості посередника між комп'ютерами-клієнтами та/або серверами.

Root-доступ — вид доступу, власник якого має право на виконання всіх без винятку операцій.

Логін — унікальний набір літер та цифр, які в сполученні з паролем служать ідентифікатором Замовника на сервері Виконавця.

Пароль — набір літер та цифр, які разом з логіном дозволяють Замовнику входити в систему Виконавця.

Замовлення — електронне повідомлення, відправлене Замовником Виконавцю з сайту Виконавця, що містить номер замовлення та перелік послуг, які Замовник хоче отримати.

Панель управління замовленнями (персональний кабінет) - розділ сайту Виконавця, логін і пароль до якого надається Замовнику після формування замовлення.

У персональному кабінеті зберігаються дані Замовника, перелік оплачених Замовником рахунків, активних серверів. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження в таємниці логіна та пароля до панелі управління замовленнями. Будь-які дії в панелі управління замовленнями, здійснені з використанням логіна та пароля Замовника, безумовно визнаються Сторонами такими, що були виконані особисто Замовником.

Тікет-система - розділ сайту Виконавця, логін і пароль до якого надається Замовнику після заповнення реєстраційних даних на сайті Виконавця. У тікет-системі зберігаються перелік, дата та вміст відправлених Замовнику Виконавцем електронних повідомлень. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження в таємниці логіна та пароля до тікет-системи. Будь-які дії в тікет-системі, здійснені з використанням логіна та пароля Замовника, безумовно визнаються Сторонами такими, що були виконані особисто Замовником.

Коректні дані - достовірна інформація, що піддається перевірці, необхідна для ідентифікації Замовника та надана Замовником під час реєстрації на веб-сайті Виконавця.

DoS/DDoS-атаки - блокування роботи служб і сервісів сервера, доступу до нього з мережі Інтернет шляхом надсилання великої кількості TCP та/або UDP-пакетів на IP-адресу сервера або шляхом надсилання великої кількості запитів до служб чм сервісів сервера.

Сайт Виконавця - веб-сайт, який знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://master-server.pro/. Доступ до такого веб-сайту мають усі користувачі всесвітньої мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень, проте на різних рівнях доступу, залежно від реєстрації на веб-сайті.

Спам — це:

 • здійснення організованої масової розсилки інформації рекламного, комерційного та агітаційного характеру іншим користувачам Мережі без їх згоди, листів, що містять грубі, образливі висловлювання, розміщення в конференціях, форумах повідомлень рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення дозволені правилами такої конференції, форума або їх розміщення було попередньо узгоджено з адміністраторами такої конференції, форума;
 • розсилка інформації отримувачам, які вже виражали свою небажання отримувати таку інформацію;
 • використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок www тощо) як контактних даних при здійсненні будь-яких з вищезазначених дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були здійснені дії.

Послуга (послуги):

 • надання Замовнику імені (логіну) та пароля, який дозволяє йому розміщувати дані на сервері Виконавця;
 • надання Замовнику унікального імені (логіну) та пароля для входу в панель керування замовленнями;
 • надання Замовнику дискового простору та інших технічних ресурсів на сервері Виконавця відповідно до додатків цієї Угоди;
 • отримання Замовником необхідних для використання хостингу консультацій від служби технічної підтримки, контакти якої вказані на сайті Виконавця.

Заплановані технічні роботи — сукупність технічних операцій, що виконуються Виконавцем у встановлений період часу, необхідних для забезпечення працездатності серверів.

Надзвичайні технічні роботи — сукупність технічних операцій, що виконуються Виконавцем на серверах поза рамками запланованих технічних робіт для усунення причин недоступності послуг, що надаються Замовнику. Такі роботи можуть бути обумовлені необхідністю встановлення критичних оновлень, патчів, заміною вийшового з ладу обладнання або проведенням інших невідкладних робіт, необхідних для забезпечення працездатності серверів. У разі проведення надзвичайних технічних робіт Виконавець зобов'язується прийняти всі можливі заходи та повідомити Замовника про такі роботи якомога раніше.

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику послуги відповідно до Порядку надання послуг. Перелік послуг, що надаються Замовнику згідно з цим Договором, вказується в Замовленні та персональному кабінеті клієнта. Перелік, опис та вартість послуг опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця https://master-server.pro. Виконавець обслуговує, забезпечує технічну підтримку та надає послуги, передбачені цим договором, — особисто або залучаючи третіх осіб, в т. ч. на умовах передачі хостингу (її частини) в оренду.

1.2. Замовник зобов'язується оплатити обрані ним послуги відповідно до тарифів, зазначених на веб-сайті Виконавця в межах обраного Замовником тарифу, та в порядку, визначеному даним Договором.

2. Порядок надання послуг

2.1. Обравши тарифний план віртуального чи віделенного сервера, Замовник надсилає до Виконавця заявку на отримання послуг, використовуючи відповідні форми та засоби на офіційному веб-сайті Виконавця https://master-server.pro. На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраних послуг в електронному вигляді.

2.2. Послуги надаються Замовнику за умови внесення передоплати за один і більше розрахункових періодів на підставі виставленого рахунку.

2.3. Виконавець веде облік послуг та платежів Замовника. Розрахунки по Договору здійснюються в валюті (Евро). За побажанням Замовника на інформаційній основі надається інформація про ціни в доларах США (USD). Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про всі здійснені замовлення та платежі через Панель управління замовленнями.

2.4 Під час формування замовлення, а також під час користування послугою Замовник зобов'язується надати коректні дані, зокрема дійсну (не тимчасову) e-mail адресу та актуальний номер телефону Замовника. За необхідності перевірки достовірності особи Замовника, Замовник зобов'язується надати всі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

2.5 Запит у технічний відділ може бути надісланий через Ticket-систему, розташовану в панелі клієнта, або за електронною адресою: [email protected]. Сума оплати за додатково надані послуги розраховується виходячи з витраченого часу на розв'язання поставленого завдання і не підлягає поверненню. Виконавець зберігає за собою право відмовити в наданні технічної допомоги без пояснення причин.

2.6. При зверненні Замовника до Виконавця щодо технічної підтримки, Виконавець зобов'язується виконувати операції, запитані Замовником, тільки після повідомлення останнім свого логіну і пароля в операційну систему, а також своїх особистих даних (прізвище, ім'я, по батькові), при цьому Виконавець має право відхилити запит на виконання запитуваних операцій в наступних випадках:

 • у випадку неповної або недостовірної інформації, зазначеної в цьому пункті;
 • у випадку пошкоднення Замовником файлів чи налаштувань операційної системи;
 • у випадку неможливості виконання запитуваних змін через технічні особливості надання послуг;
 • у випадку, якщо запит стосується питань якості, правильності та безпомилковості функціонування програмного забезпечення, розробленого третіми особами.

2.7. Служба технічної підтримки не надає консультації з питань програмування, веб-дизайну, налаштування операційних систем, ліцензування, встановлення скриптів та програм, а також з інших подібних питань.

2.8. Виконавець залишає за собою право за своїм розсудом попросити Замовника надати фотографію або скан-копію документа, що підтверджує особу (паспорт/іноземний паспорт/водійське посвідчення/інший документ, що підтверджує особу Замовника), а також відмовити у наданні послуг без пояснення причин. Ця умова стосується замовлень на послуги з тестовим періодом, а також платних замовлень у випадках, якщо попередня перевірка замовлення показала необхідність запиту документів, що підтверджують особу Замовника.

2.9. До надання повного доступу до облікового запису Замовник або його уповноважена особа зобов'язані пройти процедуру підтвердження прав власності або законного розпорядження обліковим записом. У такому ж порядку здійснюються інші дії, пов'язані з користуванням послугою: управлінням, тимчасовим блокуванням, видаленням, поверненням коштів тощо. Такі дії можуть бути виконані Виконавцем лише після успішної процедури підтвердження Замовником права власності на обліковий запис.

Критерії для підтвердження права володіння обліковим записом, зазначені нижче:

 • підтвердити права доступу до електронної пошти, зазначеної в обліковому записі;
 • підтвердити права доступу до телефону, зазначеного в обліковому записі;
 • підтвердити ім'я та прізвище, зазначені в обліковому записі, надавши скан-копію паспорта;
 • надати копії квитанцій про оплату комунальних послуг.

Ні одна з вищезазначених підстав не може бути абсолютною. Замовник погоджується з узгодженими способами ідентифікації.

У випадках, якщо Замовник не може пройти перевірку зазначеним способом, Виконавець приймає рішення на свій розсуд. Виконавець не несе відповідальності за надання або ненадання доступу до облікового запису Замовника.

2.10 Виконавець відправляє повідомлення щодо послуг, які надаються Замовнику, на електронну пошту Замовника, зазначену в Панелі клієнта.

3. Порядок надання послуг користування сервером

3.1 Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про використання ним ресурсів замовленого сервера (серверів).

3.2 Про проведення запланованих технічних робіт на обладнанні Виконавця, у панелі клієнта Виконавець зобов'язується повідомити Замовника не менше ніж за 24 години до проведення таких робіт. У разі необхідності проведення екстрених технічних робіт на обладнанні Виконавця, Виконавець зобов'язується вжити всіх можливих заходів для проведення таких робіт у найкоротші строки та повідомити Замовника про такі роботи якомога швидше.

3.3 У разі споживання великого обсягу трафіку під час використання послуги ВПС, Виконавець має право знизити пропускну спроможність інтерфейсу сервера до кінця календарного місяця, у якому відбулося перевищення споживання трафіку. З першого числа наступного місяця ліміт швидкості буде повернуто до свого початкового значення.

3.4 Трафік обмежується згідно з тарифним планом. При вичерпанні ліміту трафіку, встановленого тарифом, Замовник має змогу придбати додатковий трафік або перейти на вищий план. Кошти, сплачені за додатковий трафік, поверненню не підлягають. У разі, якщо сервер вичерпає місячний ліміт трафіку, послуга може бути заблокована до початку наступного місячного періоду.

3.5 Дисковий простір виділяється згідно з тарифним планом. Дисковий простір розміром от 4 ГБ до 20 ГБ може бути зайнятий системою і недоступний для завантаження контенту. Замовник має можливість замовити додатковий дисковий простір або перейти на вищий план (якщо це дозволяє зробити поточний тарифний план). Кошти, сплачені за додатковий дисковий простір, поверненню не підлягають.

4. Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1 Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціни на послуги користування сервером, що надаються Замовнику, а також інші послуги, що надаються Виконавцем, у разі зміни курсу Евро чи долара США по відношенню до інших валют більш ніж на 5%. Зміни курсу Ево чи долара США визначаються виходячи зі змін курсу на міжбанківському валютному ринку. Вартість послуг користування сервером у Евро чи доларі США залишається незмінною з моменту замовлення послуги до завершення оплаченого періоду.

Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціни на надані Замовнику послуги додаткових IP-адрес, ліцензій хостингових панелей, а також на інші додаткові послуги, у разі зміни ціни третіми особами.

У тому випадку, якщо у Замовника є неоплачені рахунки на момент зміни цін, в ці рахунки також вносяться зміни відповідно до даних змін.

4.2 Оплата послуг здійснюється у формі помісячної передоплати Виконавцю.

4.3 Оплата є фіксованим платежем і оплачується Замовником незалежно від факту використання послуг.

4.4 Замовник повністю несе відповідальність за правильність і своєчасність здійснюваних ним платежів. Якщо з будь-якої причини оплата рахунку не може бути проведена в обумовлені Договором строки, Замовник зобов'язується письмово повідомити про це Виконавця мінімум за 2 дні до закінчення терміну аренди. Відстрочка платежу, збереження інформації і самого сервера здійснюється на розсуд Виконавця та технічної можливості в дата центрі.

4.5 Додаткові фінансові витрати за оплату рахунків Виконавця оплачуються Замовником. Сума підсумкової транзакції може виявитися вищою за заявлену вартість послуги через додаткову конвертацію на стороні банку-емітента чи платіжної системи.

4.6 При зміні банківських чи інших платіжних реквізитів Виконавця з моменту повідомлення нових реквізитів Замовник самостійно несе відповідальність за подальші платежі, сплачені за старими реквізитами.

4.7 Платежі за продовження послуг не повертаються.

4.8 При оплаті замовлення банківською карткою, обробка платежу (включно з введенням номера картки) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що конфіденційні дані Замовника (реквізити картки, її реєстраційні дані та ін.) не передаються Виконавцю. Їхнє опрацювання повністю захищене і ніхто, зокрема адміністратори та служба підтримки, не можуть отримати платіжні та банківські дані Замовника.

Під час роботи з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa і MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечне опрацювання реквізитів банківської картки Замовника. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку угод з банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, і закритих банківських мереж, що мають найвищий ступінь захисту.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1 Виконавець зобов'язується:

5.1.1 Надавати основні та додаткові послуги відповідно до умов обраного або індивідуального тарифного плану Замовником.

5.1.2 За запитом Замовника надавати технічні консультації в обсязі, необхідному для коректної взаємодії Сторін при виконанні умов цього Договору.

5.1.3 У разі невиконання або незадовільного надання послуг за даним Договором та отримання письмового звернення від Замовника щодо дострокового розірвання Договору не пізніше трьох днів з моменту оплати послуг за даним Договором, повернути Замовнику вартість оплаченої послуги за виключенням використаних днів та за виключенням оплати додаткових послуг, послуг третіх осіб чи ліцензій, коштів, що були нараховані на баланс Замовника у системі Виконавця, як винагороду за участь в акціях Виконавця, а також партнерських комісій, що були нараховані на баланс Замовника, а також нарахування партнерських комісій на балансі Замовника. Повернення вартості оплаченої послуги здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання письмового звернення. Якщо письмове звернення про дострокове розірвання Договору отримано після спливу трьох календарних днів з моменту оплати послуг за даним Договором, Виконавець звільняється від зобов'язань щодо повернення повної або часткової вартості послуг Замовнику.

5.1.4 У разі порушення умов цього Договору повідомити Замовника через електронну пошту про виявлення порушення.

5.1.5 Повідомити Замовника в разі виявлення Виконавцем факту спроби третіх осіб нашкодити працездатності сайту Замовника, якщо для усунення наслідків або запобігання цих випадків потрібні спеціальні дії Виконавця.

5.1.6 Повідомити Замовника про призупинення надання послуг.

5.1.7 Не розголошувати та не використовувати інформацію щодо діяльності Замовника, яка стала відома Виконавцю під час виконання цього Договору, для здійснення будь-яких цілей, крім виконання умов цього Договору, за винятком передбачених законом випадків.

5.2 Замовник зобов'язується:

5.2.1 Надавати повну та достовірну інформацію. За наслідки, які виникли внаслідок некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності. За необхідності перевірки достовірності особи Замовника надати всі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

5.2.2 Виконувати умови, викладені в цьому Договорі.

5.2.3 Своєчасно здійснювати оплату послуг відповідно до Договору.

5.2.4 Не вживати жодних заходів, що навмисне або ненавмисне ведуть до порушення функціонування програмного забезпечення та/або систем Виконавця.

5.2.5 Не використовувати послуги, що надаються Виконавцем, для здійснення діяльності, що суперечить національному та міжнародному законодавству.

5.3 Сторони зобов'язуються:

без обопільної згоди не передавати третім особам організаційно-технологічну та комерційну інформацію, яка становить таємницю для будь-якої зі Сторін (далі - "конфіденційна інформація") за умови, що:

 • така інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність через її невідомість третім особам;
 • до такої інформації немає вільного доступу на законній основі;
 • власник такої інформації приймає належні заходи для забезпечення її конфіденційності.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Користуватися придбаними послугами на свій розсуд в межах, визначених законодавством та цим Договором.

5.4.2. Отримувати консультації в обсязі, необхідному для коректної взаємодії Сторін при виконанні умов цього Договору.

5.4.3. Звертатися до представника Виконавця з пропозиціями з питань поліпшення якості наданих послуг та оптимізації процесу їх використання Замовником.

5.5. Виконавець має право:

5.5.1. Повністю або частково призупиняти надання послуг (на розсуд Виконавця) без попереднього додаткового попередження в наступних випадках:

 • у випадку невиконання Замовником умов Договору;
 • у випадку повторного невиконання Замовником вказівок фахівців Виконавця щодо використання послуг;
 • якщо Виконавець має достатні підстави вважати, що будь-які дії, здійснені Замовником з використанням послуг, які надані Замовнику згідно з цим Договором, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцеві, іншим замовникам або нормальному функціонуванню системи Виконавця;
 • у випадку, якщо Замовник здійснював несанкціоновану розсилку (спам) у будь-якій формі;
 • у випадку DoS/DDoS-атаки на сервер Замовника, яка впливає на роботоздатність технічного обладнання Виконавця, а також його мережеве обладнання. Поновлення роботи можливе тільки на розсуд Виконавця. Повернення грошових коштів в разі припинення надання послуги в результаті DoS/DDoS-атаки не здійснюється;
 • у випадку, коли надання послуги Замовнику завдає шкоди діловій репутації Виконавця;
 • з міркувань внутрішньої безпеки;
 • у разі виявлення Виконавцем спроб приховати свою особу Замовником (використання VPN клієнтів, проксі серверів, TOR мереж, анонімних email, сторонніх сервісів для підтвердження SMS та ін.);
 • при отриманні вимоги уповноважених державних органів у випадку порушення норм законодавства або міжнародного законодавства.

5.5.2 Служба технічної підтримки Виконавця не зобов'язана надавати консультації по налаштуваннях операційної системи чи програмному забезпеченню і не несе відповідальності за непрофесійні або некваліфіковані дії Замовника або його представників за налаштування чи встановлення програмного забезпечення.

5.5.3 У разі завищених вимог Замовника до апаратних або інших ресурсів Виконавця, порівняно з обраним Замовником тарифним планом, запропонувати Замовнику перехід на інший тариф (якщо це можливо по відношенню до поточного тарифного плану). У разі відмови Замовника змінити тариф, вимоги Замовника вважаються належно виконаними.

5.6 Замовнику забороняється:

5.6.1 Заборонено використовувати сервери з метою розсилки поштового спаму та інших видів масових розсилок (програмне забезпечення, призначене для розсилки повідомлень по форумах, чатах, гостьових книгах, e-mail тощо), підтримки хакінгу, крекінгу та інших незаконних дій у мережі Інтернет. У разі виявлення масових спам-розсилок Виконавець залишає за собою право заблокувати сервер або можливість відправки електронної пошти для послуги Замовника.

5.6.2 На серверах заборонено розміщувати будь-які матеріали, що суперечать законам країн, зазначених у локації сервера, або матеріали, які порушують авторські права третіх сторін (порнографія, піратський контент, матеріали, що пропагують насильство, вбивство, расову ненависть, міжнаціональну ворожнечу тощо).

5.6.3 У випадках розміщення порноматеріалів або "еротики", оскільки чітку межу між ними визначити неможливо, - така ситуація вирішується на розсуд Адміністрації.

5.6.4 Замовнику заборонено розміщувати на дисковому просторі орендованого сервера комп'ютерні віруси будь-яких типів або шкідливе програмне забезпечення.

5.6.5 Розміщення нелегальних ігрових сервісів.

5.6.6. Масова розсилка електронної пошти.

5.6.7 Категорично заборонено розміщувати різного роду php-шлюзи, скрипти анонімайзерів, gate і proxy.

5.6.8 Заборонено встановлення IRC-серверів, IRC-ботів, різних сканерів мережі.

5.6.9 Розміщувати на обладнанні Виконавця Торрент-трекери;

5.6.10 Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти, що займаються продажем приватних акаунтів (в ігрових ресурсах, у сторонньому ПЗ, у платіжних системах, у поштових системах тощо);

5.6.11. розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти hyip-проектів, Веб-сайти фінансових пірамід або Веб-сайти, присвячені створенню фінансових пірамід та їхніх подібностей;

5.6.12. Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти, що розповсюджують, сприяють розповсюдженню або описують виробництво будь-яких наркотичних речовин або курильних сумішей;

5.6.13. Розміщувати на обладнанні Виконавця Фішингові ресурси;

5.6.14. Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-ресурси політичних рухів і партій, вебсайти, що мають пряме або непряме відношення до політики;

5.6.15. Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти, присвячені тематиці кардшарингу або ті, що надають цей сервіс;

5.6.16. Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти, прямо або побічно пов'язані з продажем будь-яких препаратів, для яких необхідна ліцензія, без відповідної ліцензії;

5.6.17. Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти, прямо або побічно пов'язані з терористичними організаціями, що офіційно визнані такими національним або міжнародним законодавством, а також веб-сайти, пов'язані з антидержавною діяльністю.

5.6.18 Заборонено реєстрацію декількох акаунтів одним користувачем. Адміністрація сайту залишає за собою право вживати будь-яку дію, аж до видалення додатково створених і основних акаунтів.

5.6.19. Заборонено використовувати сервери Виконавця для несанкціонованого доступу та мережевих атак різного виду;

5.6.20 Заборонено використовувати підтвердження за допомогою різних SMS-сервісів або з мобільного номера, який не належить Замовнику. У разі активації облікового запису через telegram, він повинен працювати і бути доступним постійно.

6. Відповідальність Сторін

6.1 Виконавець не несе відповідальності:

6.1.1 За перебої в наданні послуг, якщо вони були викликані діями Замовника та/або третьої Сторони.

6.1.2 За будь-які збитки, заподіяні Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем послуг, у випадках, коли Замовник був проінформований про можливість таких збитків або такі збитки є наслідком дій Замовника або несподіваного пошкодження серверного обладнання.

6.1.3 За зміст і достовірність будь-якої інформації, що передається або приймається шляхом надання послуг.

6.1.4 За втрату даних або несправність обладнання та програмного забезпечення, які використовуються Замовником.

6.1.5 За втрату прибутку та/або доходу, а також за непрямі збитки Замовника в період використання або невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця.

6.1.6 За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник.

6.1.7 За зміст інформації, яка розміщена на веб-сайті Замовника.

6.1.8 За цілісність, достовірність і присутність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.

6.1.9 За проблеми, пов'язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.

6.1.10 За некваліфіковані дії Замовника або його представників, які стосуються використання послуги.

6.1.11 За працездатність програмних засобів, наданих Замовнику у випадках, коли Замовник, навмисне чи ненавмисне, порушив їхню працездатність, видалив або вніс зміни до системних чи службових файлів.

6.1.12 За працездатність і придатність для використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою Стороною.

6.1.13. За відповідність результатів наданих послуг очікуванням Замовника.

6.1.14. За будь-які претензії Замовника, пов'язані з недостатньою, на думку Замовника, інформованістю Замовника про природу, характер, складові та можливі наслідки надання послуг.

6.1.15. За збитки будь-якого роду, понесені Замовником через видалення та/або розголошення своїх логіна і пароля.

6.2 Замовник несе відповідальність:

6.2.1 За порушення чинного законодавства, здійснені Замовником або третьою Стороною шляхом використання послуг, наданих Замовнику Виконавцем.

6.2.2 За недотримання умов цього Договору.

6.2.3 За недотримання строків та порядку оплати послуг.

6.2.4 За збереження в таємниці параметрів доступу до послуги (логін і пароль) і за збитки, які можуть бути заподіяні в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу до послуги.

6.2.5 За збереження резервної копії даних, розташованих на замовленому ним сервері.

7. Програмне забезпечення третіх осіб

7.1 Виконавець надає Замовнику можливість використання програмного забезпечення, що належить третім особам. Виконавець не гарантує досягнення будь-яких конкретних результатів, які можуть бути отримані при використанні такого програмного забезпечення. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збої у функціонуванні такого програмного забезпечення.

7.2 Замовник має право додавати і використовувати стороннє програмне забезпечення під час використання послуг Виконавця тільки в тих випадках, коли воно сумісне з послугами, що надаються, і затверджено Виконавцем. Замовник використовує програмне забезпечення третіх осіб на свій страх і ризик.

8. Передача прав та зобов'язань

8.1 Кожна зі Сторін може передавати свої права та обов'язки за даним Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіям, дочірним підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена по email не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.

9. Вирішення спорів

9.1 Усі спори і розбіжності, що виникли в результаті виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

9.2 У разі неможливості дійти згоди між Сторонами спір передається на розгляд суду зі встановленою підвідомчістю та підсудністю в порядку, визначеному чинним законодавством.

10. Форс-мажор

10.1 Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо це стало наслідком непереборної сили, про яку Сторони не могли знати заздалегідь або не могли передбачити. До таких обставин належать: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, солеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні і терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їхніх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору.